Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi truy cập và sử dụng trang web casinotruc-tuyenuytin.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, xin vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, thông tin, hình ảnh, đồ họa, bản quyền và các nội dung khác liên quan trên trang web casinotruc-tuyenuytin.top thuộc sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Trách nhiệm người dùng

Bạn phải sử dụng trang web casinotruc-tuyenuytin.top một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định áp dụng. Bạn cam kết không sử dụng trang web này để xâm phạm quyền riêng tư, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng không được gửi hoặc truyền bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, quấy rối hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào.

3. Liên kết đến bên thứ ba

Trang web casinotruc-tuyenuytin.top có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này. Bạn nên kiểm tra và đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng.