Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự cho phép của người sử dụng hoặc yêu cầu của pháp luật.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, ngày sinh và các thông tin khác cần thiết để thực hiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, kích hoạt tài khoản và liên lạc với người dùng.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web. Cookies là các tập tin nhỏ chứa thông tin về các hoạt động trên trang web và được lưu trữ trên thiết bị người dùng. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của mình hoặc từ chối việc sử dụng cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của trang web.

  • Chúng tôi sử dụng cookies theo dõi hoạt động của người dùng để cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp.
  • Cookies cũng có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập và thông tin cá nhân khác của người dùng.

Bảo mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, biến tấu hoặc tiết lộ.

Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng bởi bên thứ ba.